Twitter

Twitter message 008

16. března 2011 v 18:48 | summer


Busy day today! Had an amazing time inl San Migue... Getting ready for tomorrow!
Bnes bol vyčerpávajuci deň! Strávil som užasny čas v San Migue... Som pripravený
na zajtrajšok!
_____________________________

Me la pasé muy bien en el screening y firma! Mil gracias a todos los que viajaron a San Miguel
valoro muchísimo su apoyo :)
Strávil som skvelý čas na premetaní a podpisovaní ! Ďakujem všetkým ktorí cestovali do San Miguel
veľmi si cenim vašu podporu :)
_____________________________

Primer dia en San Miguel... Mañana a ensayar para el evento de #FTHSM... Estoy muy emocionado
de verlos a todos mañana en el screening!!
prvy deň v San Miguel. .. Ranná skuška na akciu #FTHSM... Som nadšený že vás všetkých uvidím
zajtra na premietaní!!
_____________________________

Caminando por San Miguel con mi tia Tere :)
prechádzky po San Miguel s mojou tetou Tere :)

imagebam.com

Twitter message 007

12. března 2011 v 14:48 | summer

Hey guys follow my crazy sister @NataliaGnzlzB... But beware I'll be monitoring all the "guy" tweets!
Ahoj vštci si pridajte na twittery moju bláznivu sestru @NataliaGnzlzB... ale pozor budem sledovať
všetky "chlapske" twittery!
_____________________________


At the Viva Elvis show with @NataliaGnzlzB!! Can't wait for it to start!!!
Na Viva Elvis show s @NataliaGnzlzB!! Namôžem sa dočkať začiatku!!!
_____________________________
Going to bed after the Latin BMI Awards. Such a wonderful night! It was awesome to be with so many
talented people in the same room...
Chystam sa do postele po Latin BMI Awards. taký krásny večer! Bolo užasne byť s tolkymi talentovanimi luďmi
v jednej miestnosti...
_____________________________

Praying for Japan...
Modlim sa za Japonsko...
_____________________________
On our way to Vegas... Can Vegas handle us??!
Na ceste do Vegas... môže nás Vegas zvládnuť??!
imagebam.com
_____________________________
I LOVE "If You Ever Come Back" from The Script's new album! Can't stop listening to it!!
Milujem "If You Ever Come Back" z noveho albumu Script! nemôžem to prestať počuvať!!Twitter message 006

8. března 2011 v 18:45 | summer


Felicidades a la unica obra de arte perfecta... Las Mujeres! Disfruten su dia :)
Gratulujem k tomu najdokonalejšiemu dielu... Ženy! Užite si deň :)
_____________________________
Bom dia! Al gym!
.... ! V posilňovni!
_____________________________
Buenas noches locochones...
Dobrú noc ...
_____________________________
Gym time!
čas na telocvičňu!

Twitter message 005

6. března 2011 v 16:05 | summer

Coming up with some crazy shit at the studio!
V študiu pripravujeme nejaku šialenu blbosť!

_____________________________

Great day! Gonna be ALL day at the studio creating...
Skvelý deň! Budem celý deň tvoriť v študiu....
_____________________________

Y seguimos aqui grabando... Una escena mas y ya! Me la estoy pasando muy bien!
Me estoy divirtiendo mucho con este personaje...
A tak sme natáčali... Scena je dlhšia! Máam sa skvele. užívam si tento charkter!
*Diego mysli natáčanie 90210 a jeho postavu Javiera

Twitter message 004

23. ledna 2011 v 11:59 | summer
twitter
Comiendo unos tacos en "Pinches Tacos" LA haha! Como los extraño caray!!!
Jem "Pinches Tacos" u priatelov v LA haha! Velmi zaujimave!!!

_____________________________

On my way to the #MeanGirls2 screening... I'm gonna see the full version for the first time! I'm STOKED!!!!
Na ceste k Mean Girls 2 premietaniu... Po prvý krat som videl celý film. Som nadšený!!!!

_____________________________

@KeeganAllen- We have to go riding soon sonny!!
@KeeganAllen- Musime isť čoskoro jazdiť na koni, synku!!

_____________________________

@KeeganAllen z PLL napisal Diegovi:
@DiegoBoneta Congrats dude! WOO!
Gratulujem vole! WOO!

_____________________________

Just finished riding with my sister. We both jumped a meter! It was AWESOME!!!
Práve som dokončil jazdu s mojou sestrou. Obaja sme skočili meter! Bolo to užasne!!!

_____________________________

Stepping out of the studio after working on my 3rd album... Can't wait till its out!!!
Vystupil som z atelieru po práci na mojom treťom albume. Nemôžem sa dočkať až bude vonku!!!


Twitter message 003

15. ledna 2011 v 17:06 | summer
twitter
@Huntvision- Wow man... I wish you & your wife all the best. Can't wait to meet the twins!
@Huntvision-Eow... želám tebe a tvojej manželke všetko najlepšie. nemôžem sa dočkať stretnutia s dvojčatami!

_____________________________

Viendo el partido de los Lakers... Vamos GASOOOLINA!!!
Sledujem zápas Lakers... Môj BENZÍÍNN!!!
_____________________________

Vamos Lakers!!
Lakers, no tak !!

_____________________________

ready to go riding...zorro time babey!
pripravený na jazdu na koni... čas na zorra babey!

_____________________________

Ladies & Gents today's a sexy day. Have fun!
Dámi & páni dnešok je sexi. Bavte sa !

_____________________________

Boa dia! Shout out to BRASIL!! Los extraño muito.
Dobrý deň! vykrikujem pre Brazíliu!! Chýbate mi.

_____________________________

UPDATE : PRE FANUŠIKOV PLL A POSTAVY ALEXA SANTIAGA, KTORU HRA DIEGO MAM ZLÚ SPRÁVU. DIEGOVA POSTAVA V SERIALI KONĆÍ :(
thx: pll.sk

Twitter message 002

13. ledna 2011 v 17:50 | summer
twitter
Comiendo entre audiciones... Hoy tengo 3! Estoy feliz, #Vamos Con TODO!!!
Jem medzi konkurzami.. Dnes mám 3 konkurzy! Som rád.
_____________________________

Alex's car is SO sick!!!  http://twitpic.com/3pg9sq
Alexovo auto je TAK choré!!!  http://twitpic.com/3pg9sq
_____________________________

Alex driving on set... I LOVED that mustang!!http://twitpic.com/3pga7l
Alex jazdi na pľaci... miloval som mustanga!!http://twitpic.com/3pga7l
_____________________________

Buenas noches! Mañana otro dia lleno de castings. Listo para darle!!
Dobrú noc! zajtra mám celodenné kastingy. Som pripravený !!

- článok o Diegovi, ktorý podporuje nadáciu Feed the Hungry HERE
- TWITTER fotky nájdete aj HERE !!

Twitter message 001

12. ledna 2011 v 17:39 | summer
twitter
 diegoboneta.com is almost done! Can't wait for you guys to check it out!!!
 diegoboneta.com je takmer hotová.! Nemôžem sa dočkaž až to uvidíte!!!
_____________________________

Just went riding. It was fun!
Bol som jazdiť na koni- bola to zábava!
_____________________________

Goodnight guys... Today was a very productive day! Ready for tomorrow's auditions...
Dobrú noc všetkým. Dnes bol veľmi produktívny deň! Som pripravený na zajtrajší konkurz...

_____________________________


UPDATE: 18.01.´11SA BUDE KONAŤ VIDEOCHAT S DIEGOM, MEGHAN MARTIN A JENNIFER MEAN Z MG 2 OTÁZKY POSIELAJTE NA http://twitter.com/#!/CAMBIOCONNECT

 
 

Reklama